30. až 50. léta


 

Reléové počítače

První reléové počítače vzbuzovaly velké rozpaky. Vannevar Bush roku 1931 vymyslel kalkulátor pro řešení diferenciálních rovnic. Tento stroj byl na mechanickém základu, ale od roku 1937 se zabývali Howard H. Aiken, John V. Atnasoff a jeho žák Clifford Berry zmenšením tohoto obřího stroje pomocí elektromagnetických relé. Podstata řešení tkvěla v tom, že v teorii binární algebry lze považovat každou rovnici za správnou nebo nesprávnou. Tuto teorii vypracoval v 19. století George Boole a o její rozšíření se pomocí nul a jedniček postarali Atanasoff a Berry, kteří vyvinuli v roce 1940 první plně elektronický počítač. Jedná se o nultou generaci počítačů.

 

Dále přišly počítače sestrojené Konradem Zusem označované V1-3, později jmenované Z, a také počítače Howarda Aikena, který uvedl rok před koncem druhé světové války Mark I. Konrad Zuse žil v nacistickém Německu, kde své počítače vymyslel, ale také o ně přišel při bombardování. Jediný přeživší exemplář a to V4 přežil díky záměně s raketou a díky tomu se dostal do podzemní továrny na rakety. Když viděl v jakých podmínkách tam lidé pracovali, rozhodl se změnit název na Z4. Všechny čtyři počítače byly kalkulačkami. V3 byl prvním programovatelným kalkulátorem na světě. Mark I Američana Aikena měl obří rozměry. Vážil 5 tun, obsahoval 3500 relé, stovky metrů kabelů a tisíce koleček poháněných elektromotorem. Stroj sčítal dvě čísla 1/3 sekundy a násobení dvou čísel trvalo 5 sekund. Díky Marku I byla spočtena během stovek hodin konfigurace uranové nálože první atomové bomby. Další troškou do mlýna přispěl Brit Alan Touring, jenž konstruoval spíš než počítače, tak šifrovací a dešifrovací stroje pro britskou armádu. Nejdůležitějším byl dešifrovací stroj bombe, který zvládal dešifrovat německou Enigmu.

 

Elektronkové počítače

Prvním počítačem je označován ENIAC. Postaven byl na Pensylvánské univerzitě a skládal se z 19 000 aktivních prvků (elektronek), 1500 relé a 70 000 odporů. Chlazení probíhalo dvěma leteckými motory a zabíral celou halu. ENIAC byl určen pouze k matematickým výpočtům, ale bohužel používal „zpátečnické“ šestnáctkové soustavy a nebyl univerzálně využitelný.

 

Velkou zásluhu na dnešních počítačích má John von Neumann, který vytvořil koncepci počítače jaký známe dnes. Jedná se o „Neumannovu koncepci počítače“. Podle ní se počítač skládá z několika základních částí: paměť, procesor (tehdy řadiče a aritmetické jednotky), vstupních a výstupních zařízení. Hlavním se také jeví využití dvojkové soustavy, tedy jedniček a nul. Podle této koncepce byl postaven roku 1951 EDVAC s univerzálním použitím. Rozdíl nezi ENIACem a EDVACem nebylo využití různých součástek (oba byly elektronkové), ale použitá koncepce. ENIAC byl analogový počítač kdežto EDVAC byl již digitální.

 

Tranzistorové počítače

Vše odstartoval vynález tranzistoru, který započal éru zmenšování počítačů, a následně novinky v podobě tranzistorového rádia. První tranzistorový počítač postavili na univerzitě v Manchesteru roku 1953. Začínal růst zájem veřejnosti ohledně počítačů a všeho kolem. Už to nebyla jen armádní a laboratorní technika. V televizním boomu v USA se na obrazovkách objevil i jeden z prvních tranzistorových počítačů TX-0 se simulací myši hledající sýr. Vrchol tranzistorových počítačů znamenal první domácí minipočítač PDP-8 z roku 1965, kterého se prodalo přes 300 tisíc kusů.

 

Velkého rozvoje se dočkávají i programovací jazyky. Prvním jazykem byl Plainkalkül vymyšlený za války Konradem Zusem pro obsluhu jeho Z4. Bohužel tento výjimečný jazyk byl odsouzen díky složitosti k zapomnění. V roce 1953 vzniká díky složitosti ovládacího jazyka stroje 701 firmy IMB jazyk Fortran. Skládal se použe z 32 příkazů a Plainkalkül mu nemohl konkurovat.

 

 

Procvič si:

  1. Kdo sestrojil počítač Mark I?
  2. Co to byla Touringova bomba?
  3. Jak se jmenoval první programovatelný kalkulátor na světě?
  4. Do jaké generace počítačů patřil ENIAC?
  5. Jaké číselné soustavy používal EDVAC??
  6. Kdo stojí za koncepcí dnešního počítače?
 

Galerie

Reléový kalkulátor Vannevara Bushe Z4 Konrada Zuse Mark 1 - Aiken Turingova Bomba (dešifrovací stroj) ENIAC EDVAC Neumannova koncepce počítače PDP-8